News

 • Memorandum of Agreement between the Diplomatic Academy of the MFA of Macedonia and the European Center for Peace and Development UN University for Peace 2018-12-15

  Read More ...

 • Izveštaj - IX ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA KAO BITAN FAKTOR PRONATALITETNE POLITIKE - Beograd, 6 - 8. decembar 2018 2018-12-12

  Read More ...

 • Is Excessive Sovereign Debt a Threat to Peace? 2018-11-08

  Read More ...

 • Successfully completed - X JUBILEE ECPD INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON CARDIOVASCULAR DISEASES WITH MAIN TOPIC PREVENTION, DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DESEASES Institute Igalo – Villa „Galeb“, 18–22 june 2018 2018-11-03

  Read More ...

 • Recently completed - XXIII ECPD INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL MANAGEMENT OF HEALTHCARE INSTITUTIONS WITH THE MAIN TOPIC WASTEFUL SPENDING ON HEALTH AND POTENTIAL SOLUTIONS Hotel „Splendid“ − Bečići, 25 – 29 June 2018 2018-11-03

  Read More ...

Video

ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014

U INSTITUTU POČEO MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM POSVEĆEN UPRAVLJANJU PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU

 

RADIO HERCEG NOVI

 

 

U Mediteranskom zdravstvenom centru u Igalu počeo je  međunarodni specijalistički program „Priprema, planiranje, evaluacija, implementacija i upravljanje projektima u zdravstvu”.  Organizator je Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD), međunarodna obrazovna i naučno-istraživačka organizacija iz akademskog sistema OUN.

 

Akademik prof. dr Negoslav Ostojić, izvršni direktor ECPD, je istakao da Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija postoji 35 godina te da je toliko prisutan i u Crnoj Gori. Cilj ovakvih skupova je da prenesu najbolja znanja iz svijeta koja mogu primjenljiva u Crnoj Gori i drugim zemljama regiona.

 

-Ovo je veoma važno za sve one države koje su na putu ka EU. Zato što ulazimo u jednu fazu kada će značajna sredstva biti izdvojena iz EU, iz fondova Svjertske banke, kao i drugih regionalnih državnih fondova.  Treba imati kompetentne ljude iz zdravstvenog sektora koji mogu da prate, pregovaraju,  dogovaraju i pripremaju projekte koji će biti aplicirani i koji bi mogli dobiti podršku iz stranih fondova- kazao je Ostojić.

 

Doc. dr Nebojša Kavarić, regionalni koordinator za zdravstvene i ekološke studije ECPD, je kazao da je čitav proces reformi zdravstvenog sistema Crne Gore, zadnjih 10, 12 godina finansiran i potpomognut od relevantnih međunarodnih  institucija, Svjetske banke, Evropske banke za razvoj, Evropske investicione banke.

 

-Iskustvo je veliko i značajno jer smo mi praktično naš sistem mijenjali i reformisali povlačenjem tih sredstava. Ovo je inovirani kurs sa predavačima iz  Velike Britanije. To su najnovija praktična znanja i saznanja kad su u pitanju investicije, i kako se  zdravstveni sisitem može finansirati ili potpomoći ili sufinansirati iz raznih fondova koji su CG sve dostupniji. Mislimo da je vrlo koristan i praktičan kurs koji treba da ostavi iza sebe 20 stručnjaka za projektovanje i za održivost i realizaciju. Nadamo se da će ovaj kurs značajno unaprijediti personalnu infrastrukturu i po tom pitanju – kazao je dr Kavarić.

 

Povlačenjem sredstava iz dostupnih evropskih fondova koji  su okrenuti prema javnom zdravstvu trebalo bi značajno da unaprijede ambijent u kojem crnogorsko zdravstvo radi.

 

Na otvaranju su govorili prof. dr Jason Janish Madan, Univerzitet Warwick, Velika Britanija i prof. dr Miodrag Ivanović, dugogodišnji profesor na nekoliko Univerziteta u Velikoj Britaniji i profesor ECPD, Beograd i Dr Marina Delić, Direktor sektora medicine, Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević”, Igalo

 

Skup će trajati do 23. februara a na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i vještina, polaznici će dobiti međunarodno validan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

ECPD organizuje ovaj međunarodni program u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, VAMK Univerzitetom (Finska) i Long Island Univerzitetom (USA).

 

Search

ECPD Books

Remembering Maurice F. Strong - Tributes and Reminiscences
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Boutros Boutros-Ghali - A Visionary Internationalist and Global Leader
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

GALLERY

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) raspisuje Konkurs za izbor nastavnika za oblasti: Mirovne studije i ljudska bezbednost; Evropska unija i evroatlanske integracije; Geostrategija i Geopolitika; Pravo i politike Evropske unije. Uslovi: naučni stepen doktorat nauka iz naučne oblasti za koju se bira i odgovarajući naučni radovi. Uz pismenu prijavu kandidat prilaže: CV, izvod iz matične knjige rođenih, diplome o magistraturi i doktoratu, doktorsku disertaciju i integralni spisak naučnih radova ECPD, Beograd, Terazije 41, u roku od 15 dana od 8.2.2019.

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes