News

 • ECPD is going to be represented at the II International Scientific Forum “Russia, Europe, Asia: Digitalization of the Global Space” 2019-08-21

  Read More ...

 • PROFESSOR JEFFREY LEVETT, Director of ECPD Health Studies is going to attend on behalf of the ECPD UN University for Peace the 2019 Global Conference on Neuroscience and Neurology to be held in Chicago, 24 August 2019 2019-08-21

  Read More ...

 • Rapprochement between America and Russia - New Study Direction in Geopolitics boosted by Neurosciences 2019-07-30

  Read More ...

 • Challenge to ECPD Youth Forum Participants, Belgrade & Novi Sad 2019-07-26

  Read More ...

 • Arthur Dahl: In Pursuit of Hope: A Guide for the Seeker 2019-07-25

  Read More ...

Video

ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014

Izveštaj - IX ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA KAO BITAN FAKTOR PRONATALITETNE POLITIKE - Beograd, 6 - 8. decembar 2018

 

IX ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA

PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA KAO BITAN FAKTOR
PRONATALITETNE POLITIKE

(Beograd, 6 - 8. decembar 2018)

 

U organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u Beogradu je od 6. do 8. decembra 2018. godine održana IX ECPD Međunarodna škola o promociji i zdravstvenoj zaštiti reproduktivnog zdravlja. Ko-direktori Škole su bili prof. dr Nenad Babić, dugogodišnji Nacionalni koordinator za reproduktivno zdravlje Republike Srpske i prof. dr Vesna Kopitović, profesor ECPD UPUN.

Uvodno izlaganje održala je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Ministarka u Vladi Republike Srbije, zadužena za demografiju i populacionu politiku. U nastavi su učestvovali i prof. dr Mila Goldner Vukov, član Kraljevskog Psihijatrijskog Koledža Australije i Novog Zelanda, prof. dr Jovan Marić, Medicinski fakultet u Beogradu, prof. dr Nebojša Kavarić, Regionalni koordinator za zdravstvene i ekološke studije ECPD, Podgorica, dr sci. Katarina Sedlecki, savetnik u Republičkom centru za planiranje porodice i drugi.

ECPD Univerziteta za mir UN realizovao je ovu Školu u nastavku uspešne višegodišnje saradnje sa Ministarstvima zdravlja Republike Srbije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope.

Prof. dr Negoslav Ostojić, Izvršni direktor ECPD, istakao je da očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja ima poseban značaj za svako društvo, a posebno ono koje karakteriše nizak natalitet. Zbog toga su mere za unapređenje reproduktivnog zdravlja i rešavanje problema nataliteta važni elementi strateškog delovanja svake zemlje.

Program je obuhvatio sledeće glavne teme:

Reproduktivno zdravlje stanovništva u zemljama Jugoistočne Evrope

Psihološka cena roditeljstva - porodica između roditeljstva i partnerstva

Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja kao faktor pronatalitetne politike - rezultati projekta

Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i promocija mera pronatalitetne politike

Uticaj vantelesne oplodnje na pronatalitetnu politiku

Neki od in(direktnih) uticaja na humanu reprodukciju - istorijski, psihološki i ekonomski aspekti

Empatija kao psihološki aspekt reproduktivnog zdravlja i druge aktuelne teme.

Polazeći od činjenice da je multisektorski pristup zaštiti reproduktivnog zdravlja najefikasniji, program Škole je koncipiran tako da polaznici mogu biti lekari (porodične medicine, ginekolozi, pedijatri i drugi specijalisti), prosvetni radnici, socijalni radnici i drugi stručnjaci angažovani u ovoj oblasti.

Na osnovu učešća u nastavi i znanja i veština stečenih tokom rada Škole, polaznici su dobili međunarodni Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir UN.

 

Search

ECPD Books

Remembering Maurice F. Strong - Tributes and Reminiscences
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Boutros Boutros-Ghali - A Visionary Internationalist and Global Leader
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

GALLERY

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su specijalistički rad i Izveštaj o oceni rada Slavice Ostojić Krsmanović pod naslovom „Razlozi nehigijenskog ponašanja korisnika bazenskih objekata i zdravstveni rizik” stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 17.9.2019. godine.

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes