Potpisivanje sporazuma

 

“Инвестираме во усовршување на знаењето на здравствените работници преку различни програми на меѓународните школи, семинари и курсеви. 🙌Само на овој начин можеме да придонесеме до имплементација на различни иновации во областа на здравството. Заедно со професорот и деканот на Европскиот центар за мир и развој - Регионален Институт за развојни студии, (ЕЦПД-РИРС) д-р Никола Поповски, потпишавме договор за соработка за исполнување и реализација на научно-истражувачката програма и проекти, односно магистерски и специјалистички-докторски студии од областа на здравствените, биохемиските и медицинските науки.”

Doc. d-r Venko Filipce

 

STUDIES

Announcement

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes