IZVEŠTAJ - ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM HIPERBARIČNA MEDICINA - Beograd, 5 – 9. oktobar 2020.

 

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM

HIPERBARIČNA MEDICINA

(Beograd, 5 – 9. oktobar 2020.)

 IZVEŠTAJ

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) organizovao je od 5 do 9. oktobra 2020. godine u Beogradu ECPD Međunarodni specijalistički program „Hiperbarična medicina“.

Ovaj program edukacije imaо је za cilj sticanje znanja iz oblasti hiperbarične medicine, sa posebnim fokusom na indikacije, kontraindikacije i moguće toksične efekte primene kiseonika u hiperbaričnim uslovima, kao i efekte primene hiperbarične oksigenacije u prevenciji i lečenju različitih patoloških stanja. Program je afirmisao značaj hiperbarične terapije kao dela multidisciplinarnog pristupa u lečenju kardivaskularnih oboljenja, dijabetesa, sistemskih bolesti, radionekroza, u neurologiji i drugim oblastima. Posebna pažnja je posvećena značaju primene ove terapije u pripremi i rehabilitaciji sportista.

Ko-direktori programa su bili prim. dr med. Miodrag Živković, istaknuti specijalista za pomorsku, hiperbaričnu i podvodnu medicinu, HBO Medical Center, Beograd, prof. dr Vladimir Jakovljević, Dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i prof. dr Vujadin Mujović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Predavači su bili istaknuti eksperti iz ove oblasti: Prof. dr Uroš Zoranović, VMA, Beograd, Prof. dr Dejan Čubrilo, Fakultet za sport, Novi Sad, Doc. dr Veljko Todorović, VMA, Beograd, Doc. dr Vladimir Živković, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Doc. dr Branislav Baškot, Beograd, Dr Aleksandar Gajić, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka, Dr Suzana Milutinović, Urgentni centar KCS, Beograd, Ing. Rajko Bulajić, Mihajilo Pupin, Beograd i drugi.

Nastavni program obuhvatio je sledeće glavne teme:

·                     Istorija razvoja hiperbarične medicine

·                     Istorija razvoja hiperbaričnih komora

·                     Hipoksija – biohemijski aspekti

·                     Hiperoksija – biohemijski aspekti, toksični aspekti

·                     Fiziološki osnov za primenu hiperbarične oksigenacije

·                     Indikacije, kontraindikacije i komplikacije

·                     Urgentna primena hiperbarične oksigenacije

·                     Hiperbarična oksigenacija u internoj medicini (u kardiologiji, reumatologiji, endokrinologiji)

·                     Hiperbarična oksigenacija u onkologiji, hirurgiji, ortopediji, neurologiji i psihijatriji, oftalmologiji i ORL, sportskoj medicine

·                     Karakteristike i tehnika obrade i toaleta hroničnih rana vaskularnog porekla u sklopu HBO tretmana

·                     Interakcije lekova i HBO

·                     Praktičan rad sa jednomesnim kiseoničnim komorama i druge teme.

Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i veština tokom rada Škole, polaznici su dobili međunarodno validan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes