IZVEŠTAJ - XXV JUBILARNA ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA SA GLAVNOM TEMOM UPRAVLJANJE KRIZAMA I VANREDNIM SITUACIJAMA U ZDRAVSTVU U SVETLU ISKUSTVA SA PANDEMIJOM COVID-19 - Hotel „Splendid“ − Bečići, 14 – 18. septemb

XXV JUBILARNA ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA
MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA

SA GLAVNOM TEMOM

UPRAVLJANJE KRIZAMA I

VANREDNIM SITUACIJAMA U ZDRAVSTVU

U SVETLU ISKUSTVA SA PANDEMIJOM COVID-19

(Hotel „Splendid“ − Bečići, 14 – 18. septembar 2020.)

 IZVEŠTAJ

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) organizovao je od XXV jubilarnu ECPD Međunarodnu letnju školu „Menadžment zdravstvenih institucija“ sa glavnom temom „Upravljanje krizama i vanrednim situacijama u zdravstvu u svetlu iskustva sa pandemijom COVID-19”, koja je održana od 14 do 18. septembra 2020. godine u Budvi (Hotel „Splendid“).

XXV Međunarodna škola nastavila je kontinuitet u izučavanju aktuelnih tema u oblasti zdravstvenog menadžmenta i zdravstvene ekonomije, kao i tradiciju okupljanja menadžera i drugih donosioca odluka u sistemima zdravstvene zaštite iz regiona Jugoistočne Evrope.

Glavne teme Programa su bile:

·          Iskustva nacionalnih zdravstvenih sistema u suočavanju sa COVID-19

·          Aktuelni trendovi i moguće reforme zdravstvenih sistema posle ovogodišnjeg iskustva sa pandemijom COVID-19

·          Novi način upravljanja i liderstva u zdravstvu kao deo izlazne strategije iz COVID-19

·          Koronavirus u zdravstvenoj i bezbednosnoj arhitekturi savremenog sveta i vremena kroz prizmu balkanske svakodnevice: iskustva i izazovi

·          Postojeći i novi načini finansiranja zdravstva i odnos društva prema zdravstvenim rizicima

·          Sekuritizacija zdravlja, infektivni agensi i novi pristup problemu bioterorizma u ogledalu COVID-19

·          Organizovanje prenatalne zaštite u uslovima Pandemije COVID-19

·          Krizna komunikacija i COVID-19: istine i zablude i druge teme.

Ovogodišnja Škola je bila fokusirana na inovacije u reformama i u finansiranju zdravstvenog sistema, kojima bi se između ostalog prevenirali rizici i posledice izazova poput pandemija i globalnih katastrofa, sa regionalnim i lokalnim impaktom na zdravlje ljudi i ekonomiju zajednica. Poseban naglasak je bio stavljen na pripremu realnih, sveobuhvatnih i uravnoteženih zdravstvenih politika, strategija i koordinacinih planova, kao i na pripremu kvalitetnog, pravednog, racionalnog i izvodljivog paketa zaštite, sa naročitim osvrtom na zemlje regiona Jugoistočne Evrope.

Predavanja su održali: Prof. dr Luca Rosi, Nacionalni institut za javno zdravlje Italije, Rim, Prof. dr Tihomir Domazet, Direktor Škole i Direktor Međunarodne mreže ECPD, Prof. dr Zvonimir Šostar, Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Prof. dr Verica Jovanović, Direktor Istituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Prof. dr Miodrag Todorović, dugogodišnji Direktor Ministarstva zdravlja Sejšela i Direktor „Panafricare“, Sejšeli, Prof. dr Elizabeta Ristanović, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije (VMA), Univerzitet odbrane u Beogradu, Prof. dr Snežana Rakić, dugogodišnji Direktor GAK „Narodni front“, Beograd, Prof. dr Nebojša Kavarić, Regionalni koordinator ECPD za zdravstvene i ekološke studije i drugi.

Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i veština tokom rada Škole, polaznici su dobili međunarodno validan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes