Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su magistarska teza i Izveštaj o oceni teze Radmile Mihić pod naslovom „Unapređenje efikasnosti javnih investicija s posebnim osvrtom na javno-privatno partnerstvo u Republici Srpskoj“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da će se javna odbrana doktorske disertacije dr Vladimira Njegomira pod naslovom „Teorijska i empirijska analiza međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva” održati 10.12.2016. u 12,00h u ECPD, Beograd, Terazije 41.
FreshJoomlaTemplates.com

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Saturday the 10th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia