Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) raspisuje Konkurs za izbor nastavnika za studije Bezbednosti. Uslovi: naučni stepen doktorat nauka iz naučne oblasti za koju se bira i odgovarajući naučni radovi. Uz pismenu prijavu kandidat prilaže: CV, izvod iz matične knjige rođenih, diplome o magistraturi i doktoratu, doktorsku disertaciju i integralni spisak naučnih radova ECPD, Beograd, Terazije 41, u roku od 15 dana, počev od 17. avgusta 2017.godine.
Tab content 2
FreshJoomlaTemplates.com

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Saturday the 19th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia