News

 • U INSTITUTU POČEO MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM POSVEĆEN UPRAVLJANJU PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU 2018-02-21

  Read More ...

 • U Institutu Igalo počela prva od tri škole ECPD programa: Kako do sredstava međunarodnih fondova u zdravstvu? 2018-02-21

  Read More ...

 • 20 FEB SPECIJALISTIČKI PROGRAM O UPRAVLJANJU PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU 2018-02-21

  Read More ...

 • ECPD međunarodni specijalistički program o pripremi i upravljanju projektima u zdravstvu u Institutu Igalo 2018-02-21

  Read More ...

 • OD SUTRA (19. FEBRUAR) U INSTITUTU IGALO MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM O UPRAVLJANJU PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU 2018-02-21

  Read More ...

Video

ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014

APPLICATIONS FOR INTERNATIONAL MASTER AND DOCTORAL STUDIES

Search

ECPD Books

Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) raspisuje Konkurs za izbor naučnog saradnika za oblast Komunikologija. Uslovi: naučni stepen doktorat nauka iz naučne oblasti za koju se bira i odgovarajući naučni radovi. Uz pismenu prijavu kandidat prilaže: CV, izvod iz matične knjige rođenih, diplome o magistraturi i doktoratu, doktorsku disertaciju i integralni spisak naučnih radova ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od 16.3.2018.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) raspisuje Konkurs za izbor nastavnika za oblast Ekonomska diplomatija. Uslovi: naučni stepen doktorat nauka iz naučne oblasti za koju se bira i odgovarajući naučni radovi. Uz pismenu prijavu kandidat prilaže: CV, izvod iz matične knjige rođenih, diplome o magistraturi i doktoratu, doktorsku disertaciju i integralni spisak naučnih radova ECPD, Beograd, Terazije 41, u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes