VI ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA - PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA, Miločer, 6 - 10 jul 2015

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), organizuje

 

VI ECPD MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU

PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

SA GLAVNOM TEMOM

IZAZOVI U ZAŠTITI REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA BALKANA

(Miločer, 6 - 10. jul 2015.)

 

 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da učestvujete u radu ovogodišnje VI ECPD Međunarodne letnje škole „Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja” (nadalje: Škola) sa glavnom temom „Izazovi u zaštiti reproduktivnog zdravlja stanovništva Balkana”.

 

Očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja ima poseban značaj za svako društvo, a posebno ono koje karakteriše nizak natalitet. Zbog toga su mere za unapređenje reproduktivnog zdravlja adolescenata, za zdravo materinstvo i rešavanje problema neplodnosti važni elementi strateškog delovanja u cilju dostizanja proste zamene generacija. Posebno je značajna uloga pojedinih ministarstava – zdravlja i socijalne zaštite, kulture, prosvete i sporta. Zaštita reproduktivnog zdravlja je naročito važna u onim sredinama čiji reproduktivni model ima i savremene i tradicionalne elemente, u kojima je rano stupanje u seksualne odnose i odlaganje rađanja dece realnost, kao i oslanjanje na neefikasnu kontracepciju i široku primenu namernog prekida trudnoće.

 

Polazeći od činjenice da je multisektorski pristup zaštiti reproduktivnog zdravlja najefikasniji, program Škole je koncipiran tako da polaznici mogu biti lekari (porodične medicine, ginekolozi, pedijatri i drugi specijalisti), prosvetni radnici, socijalni radnici i drugi profili stručnjaka angažovanih u ovoj oblasti.

 

REGISTRACIJA - IZAZOVI U ZAŠTITI REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA BALKANA 2015 (.pdf)

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes